HOME

Broumovky

Po dešti  25.06.2011.

Sestup do rokle...


...podle potoka...


...k vodopádům okolo...


...trochu víc vody...


...v soutěsce...


...v rokli nahoře...


...divočinou...


...


...vršek rokle...


...kotlina, vzadu vpravo jsou Soví hory, nebývají tak dobře vidět...


...osvětlené Policko...


...vzadu je Polsko, také osvětlené...


...návrat, vzadu vpravo Sněžka.